Výživa podle analýzy

Výživa podle analýzy je výživa připravená „na míru“ na základě rozboru spodní vody (vody používané k přípravě výživy).
Používáte-li výživu podle analýzy, znamená to, že pracujete:

  • bez deficitů a přebytků
  • s přesně správným množstvím živných komponent
  • se stabilní hodnotou EC v substrátu
  • s optimální hodnotou pH přímo v nádobě se živným roztokem; s EC, jaké si objednáte
  • Odpadají problémy se substrátem

Výživu podle analýzy vyrobila firma FERRO pro Vaše rostliny

  • Výživa podle analýzy je špičková profesionální výživa na trhu
  • Používat výživu podle analýzy znamená pracovat přesně s tím správným množstvím živin
  • Použijete-li výživu podle analýzy, můžete očekávat okamžité zvýšení výnosů

Jak funguje příprava výživy na základě analýzy spodní vody?

Pěstitel naplní prázdnou lahvičku na vzorky 250 ml vody, kterou používá k přípravě výživ, a předá ji v co možná nejkratší době dealerovi firmy.
Pěstitel může přímo na tuto lahvičku zaznamenat, s jakým druhem substrátu pracuje a o jaký druh výživy má zájem.

Váš dealer dopraví tuto lahvičku se vzorkem do firmy FERRO. Vzorek vody je pak označen číslem a odeslán do laboratoře.
FERRO obdrží za několik dní výsledky rozboru. Na jejich základě se vypracují předpisy na přípravu výživy

Předpisy se pak vloží do počítače a ten řídí přípravu objednaných množství. Tento proces probíhá v automatizovaném systému s přesností na 0,25 %!
Výživa se připraví k odeslání a dodává se zákazníkovi.

Značení výživ odle Analýzy

Význam značení vysvětlíme na příkladě:

Pěstitel si nechá provést rozbor spodní vody a objedná sadu 200 litrů výživy A&B Květ pro EC 2,0, jako pozemek udá „skleník jih“. Tento popis pozemku funguje jen jako pomůcka pro zákazníka pro případ, že by zapomněl číslo rozboru.

Na výsledcích rozboru, který dostane, bude uvedeno označení „skleník jih“ a šestimístné číslo, například 103-150.
Na objednané výživě bude uvedeno toto označení:

103 150 2.0

Číslo 103 znamená číslo prodejny, kde byla výživa objednána, jsou to obvykle poslední 3 číslice čísla nájemce prodejny.
Číslo 150 znamená číslo zákazníka v této prodejně.
Číslo 2.0 znamená hodnotu EC, na jejímž základě se hnojivo vyrábí.

Výživa podle analýzy se dodává v baleních po 5, 10, 20, 100, 200 a 1000 litrech.

Ferro © 1997 - 2019 | Sitemap | Zbavení | Cookies | Publishing | Webshop