Korektory pH

Kyselina citrínová

Korektory pH se používají ke snížení nebo zvýšení pH živných roztoků.
Hodnota pH ovlivňuje příjem živin, doporučuje se proto udržovat pH v živných roztocích mezi 5,4 a 6,0, protože v tomto rozsahu se živiny přijímají nejlépe.

Kyselina citrónová je biologická kyselina, která rozpuštěná ve vodě nemá hodnotu EC. Používá se, mimo jiné, k vyplachování starých zbytků výživ ze substrátu mezi sklizněmi.

Kyselina citrónová má také na starosti využívání nosičů ADP a ATP v rostlině.
ATP a ADP (adenosin trifosfát a difosfát) jsou nosiče energie a přemisťují energii v rostlině.

Plány a aplikační postup

Ferro © 1997 - 2019 | Sitemap | Zbavení | Cookies | Publishing | Webshop