Korektory pH

pH Min Květ

Korektory pH se používají ke snížení nebo zvýšení pH živných roztoků.
Hodnota pH ovlivňuje příjem živin, doporučuje se proto udržovat pH v živných roztocích mezi 5,4 a 6,0, protože v tomto rozsahu se živiny přijímají nejlépe.

PH min květ se používá ke snižování pH v živných roztocích v průběhu květové fáze rostlin.

Plány a aplikační postup

Ferro © 1997 - 2019 | Sitemap | Zbavení | Cookies | Publishing | Webshop