Podpůrné přípravky pro rostlin

Enzym Plus

Enzyme Plus je tekutý přírodní enzymatický přípravek, jehož základem je 15 různých enzymů.
Tyto enzymy stimulují rychlý rozklad starých kořenových zbytků, aby se v nich nemohly uchytit patogenní mikroorganismy.
Enzyme Plus obsahuje také vitamíny, které podporují kořenový růst a zvyšují absorpční schopnost kořenů.

V přírodě si rostlina reguluje své vlastní optimální půdní prostředí pomocí dobře rozvinutého mikrosystému. Mikroorganismy produkují enzymy, aby se rychleji likvidovaly odumřelé části rostliny.
Protože tyto mikroorganismy nejsou buďto v substrátu obsaženy vůbec, nebo jen v minimálním množství, nevytvářejí se proto ani nezbytné enzymy. Řešení nabízí právě Enzyme Plus firmy FERRO.

Enzymy obsažené v přípravku FERRO Enzyme Plus podporují rozklad odumřelých částí rostliny, zejména kořenů. Navíc se při tomto rozkladu nespotřebovává kyslík.

Enzyme Plus se dodává v baleních po 1, 5, 10 a 20 litrech.

Plány a aplikační postup

Ferro © 1997 - 2018 | Sitemap | Zbavení | Cookies | Publishing | Webshop