Regionální výživa

Regionální výživa je koncept, který vyvinula firma FERRO, charakteristický tím, že se ve složení výživy počítá s látkami obsaženými ve spodní vodě (ve vodovodní síti).

Voda z vodovodní sítě často obsahuje přibližně 30 – 70 % celkové dávky EC.
Regionální výživy jsou výživy založené na rozborech prováděných ve vodárnách.
Díky tomu, že se počítá s živinami obsaženými ve vodě, může pěstitel pracovat s tím správným množstvím živin, může produkovat s vyšším EC a může očekávat vyšší výnos „sušiny“.

Regionální výživa je koncept, který vyvinula firma FERRO a který se velmi osvědčuje již řadu let.
Dokážeme vyvinout regionální výživu pro kterýkoliv region do jednoho týdne, často na základě dohody se zákazníkem v daném regionu.

K našim úspěšným regionům například patří:

  • Regionální výživa Rotterdam
  • Regionální výživa Drachten
  • Regionální výživa Eindhoven
  • Regionální výživa Haag
  • Regionální výživa Weert
  • Regionální výživa Velký Londýn
  • Regionální výživa Norwich
  • Regionální výživa Edinburgh
  • Regionální výživa Marseille

Regionální výživy se dodávají jako:

Regionální výživy se dodávají v baleních po 5, 10 a 20 litrech, se dodávají jako:

Regionální výživy žádejte u svých prodejců.

Plány a aplikační postup

Ferro © 1997 - 2018 | Sitemap | Zbavení | Cookies | Publishing | Webshop