Bio Energie

Bio-Waterclean Digestion

BWC-D, dat geheel natuurlijk en 100% biologisch afbreekbaar is, is een stimulator voor gespecialiseerde micro-organismen. Door middel van enzymatische en katalytische regeling versnelt het zuiveringsprocessen (aerobe fase) of de gasproductie (anaerobe fase). Het middel bevat niet minder dan 62.000 verschillende carriers (dragers) die alle een verschillend effect hebben op micro-organismen. Deze carriers zorgen ervoor dat de micro-organismen zich aanpassen aan de omgeving en meerdere processen tegelijk kunnen uitvoeren. Daardoor zijn ze in staat de meeste soorten grondstoffen voor afvalwaterzuivering en biogasproductie te verwerken, wat resulteert in schoner afvoerwater en een hoger CH4-gehalte uit de vergister.

Toepassingen

Bio-energie: verhoogt de methaanproductie aanzienlijk, wordt ook gebruikt bij de productie van biodiesel.

Waterzuivering: verbetert het water en het afvalwaterzuiveringsproces, het verwerken van slib en de geurbeheersing bij alle types en formaten installaties voor afvalwaterzuivering.

Werking

 • BWC-D verhoogt de vitaliteit van de werkzame micro-organismen en vermindert de populaties van minder effectieve bacteriën.
 • BWC-D past in feite de stikstofkringloop aan, waardoor stikstof direct in nitraat wordt omgezet, en de tijdrovende en energie-intensieve stappen worden vermeden waarbij het giftige en enzymremmende ammoniak (en ammonium) worden gevormd.
 • Voorkomt het kiemen en de groei van bacteriën die zwavelwaterstof produceren.
 • Verhoogt de opslagcapaciteit voor zuurstof en elimineert processen die veel zuurstof verbruiken.

Dosering en gebruik

BWC-D is 100% oplosbaar in water en kan worden toegepast met behulp van een doseerpomp. De standaardoplossing voor grote watervolumes of waterstromen bedraagt 100 gram per ton droge organische stof.

Voordelen

 • Aanzienlijk lagere emissieniveaus
 • Verkort de aanlooptijd van afvalwaterzuivering en gasvorming
 • Verlaagt het energiegebruik bij het zuiveringsproces van afvalwater
 • Vermindert het slibvolume
 • Verlaagt de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau
 • Voorbehandeling van het slib voor de anaerobe fase (methaanproductie)
 • Verhoogt de methaanopbrengst in een anaerobe vergister aanzienlijk, of vermindert de hoeveelheid benodigde grondstof.
Ferro © 1997 - 2018 | Sitemap | Disclaimer | Cookies | Publishing | Webshop