Bio Energie

Bio-Waterclean Treatment

Een innovatie in anaerobe vergisting: een speciaal product dat cellulose afbreekt, waardoor veel nieuwe soorten afval (economisch) geschikt worden voor de omzetting in methaan.

Toepassingen

Zorgt voor een significante toename van de methaanopbrengst in anaerobe vergisters, wordt ook gebruikt bij de productie van biodiesel

Dosering en gebruik

De dosering van BWC-TR hangt voornamelijk af van het gehalte aan cellulose in de grondstof, maar gewoonlijk wordt 80-240 gram per ton droog organisch materiaal toegepast.

Voordelen

  • Verhoogt de beschikbaarheid van koolstof bij de methaanproductie
  • ATP/ADP (Adenosine-tri/difosfaat): e-donor in de methaansynthese

Bekijk Productlabel (popup)

Ferro © 1997 - 2018 | Sitemap | Disclaimer | Cookies | Publishing | Webshop