Waterzuivering

Kerncompetentie Waterzuivering

Bio-activatoren ter verbetering van het reinigingsproces, voor slibverwerking en geurbeheersing

Onze producten voor waterzuivering

Bio Fish

Bio Fish is een vloeibaar additief voor gebruik in zalmkwekerijen en andere viskwekerijen in tropisch en subtropisch zeewater. Het is ook zeer geschikt voor gebruik in aquacultures. Bio Fish verhoogt het zuurstofgehalte van het water! Bio Fish is biologisch afbreekbaar en voorkomt algengroei. Gebruik Bio Fish om prachtige, gezonde vis te kweken.

BWC

B.W.C. is een vloeibaar additief voor een duurzame verbetering van biologische systemen. Het dient voor gebruik in o.m. waterzuiveringsinstallaties. Verbetert de waterkwaliteit en voorkomt slibafzetting (tot wel 30%). B.W.C. elimineert de geuren die ontstaan door rottingsprocessen.

BWC®-D

Door stimulering van enzymatische en katalytische processen (celstimulatie) wordt een optimaal milieu voor de groei van werkzame micro-organismen gecreëerd en de vitaliteit van het ecosysteem verbeterd, wat resulteert in een significante reductie van de totale stikstofuitstoot (Ntot), zwavelwaterstof (H2S ) en ziekteverwekkers. Het middel maakt slib geschikt voor de anaerobe vergistingsfase.

BWC®-O

Een stabiel, biologisch afbreekbaar vloeibaar concentraat dat ammonium, ammoniak en waterstof bindt in afvalwater. Daardoor worden giftige gassen en kwalijke geuren geëlimineerd.

Fe3+-chelate

Een additief om fosfaationen te binden en vast te houden. Bij gebruik van het chelaat kan de dosering van ijzer(III)chloride (zonder aluminium) met een factor 5-10 worden verlaagd. Daardoor wordt het fosforgehalte in het afvalwater gereduceerd, maar wordt ook vermeden dat het slib met aluminium (en zware metalen) vervuild raakt. Het slib kan dan als meststof worden gebruikt.

Ferro © 1997 - 2019 | Sitemap | Disclaimer | Cookies | Publishing | Webshop