Regulatory Odczynu pH

Kwasek Cytrynowy

Regulatory odczynu pH przeznaczone są do zmniejszania lub zwiększania pH w roztworach odżywek.

Wycinek pH ma znaczenie dla przyswajalności substancji odżywczych, dlatego zaleca się utrzymywanie pH roztworu odżywki pomiędzy 5.4 a 6.0, jako że w tym przedziale substancje odżywcze ulegają najlepszemu przyswajaniu.

Kwasek cytrynowy to kwas biologiczny który rozpuszczony w wodzie nie ma wartości EC, używa się go m.in. do spłukiwania starych resztek nawozu w substracie pomiędzy kolejnymi uprawami.

Kwasek cytrynowy jest odpowiedzialny za umocowanie nośników ADP oraz ATP w roślinie.
ATP i ADP (trój- i dwusiarczan adenozyny) to nośniki i transport energii w roślinie.

Schematy i Zastosowania

Ferro © 1997 - 2018 | Sitemap | Zrzeczenie się | Cookies | Publishing | Webshop