Regulatory Odczynu pH

pH Min Wzrost

Regulatory odczynu pH przeznaczone są do zmniejszania lub zwiększania pH w roztworach odżywek.

Wycinek pH ma znaczenie dla przyswajalności substancji odżywczych, dlatego zaleca się utrzymywanie pH roztworu odżywki pomiędzy 5.4 a 6.0, jako że w tym przedziale substancje odżywcze ulegają najlepszemu przyswajaniu.

PH Min WZROST używa się do obniżenia pH roztworu odżywki w fazie wzrostu Twoich roślin.

Schematy i Zastosowania

Ferro © 1997 - 2018 | Sitemap | Zrzeczenie się | Cookies | Publishing | Webshop