Regulatory Odczynu pH

pH Plus Wzrost & Kwitnienie

Regulatory odczynu pH przeznaczone są do zmniejszania lub zwiększania pH w roztworach odżywek.

Wycinek pH ma znaczenie dla przyswajalności substancji odżywczych, dlatego zaleca się utrzymywanie pH roztworu odżywki pomiędzy 5.4 a 6.0, jako że w tym przedziale substancje odżywcze ulegają najlepszemu przyswajaniu.

PH PLUS WZROST I KWITNIENIE u żywa się do podwyższenia pH w roztworach odżywek w trakcie fazy rozwoju i kwitnienia Twoich roślin.

Schematy i Zastosowania

Ferro © 1997 - 2019 | Sitemap | Zrzeczenie się | Cookies | Publishing | Webshop