Odżywki Regionalne

Odżywka regionalna to koncepcja rozwijana przez FERRO, która zakłada, że wartości, które występują w wodzie wyjściowej, przelicza się na odżywkę.
Często jest tak że woda bieżąca posiada 30-70% całkowitego wielkości CE. Odżywianie regionalne to odżywianie opierająca się o analizy z przepompowni.

Przeliczając elementy odżywcze, występujące w wodzie hodowca może pracować bez niedoborów lub nadmiarów i tym samym może hodować więcej w EC a więc może spodziewać się więcej „suchej substancji” zbiorów.

Odżywki regionalne to koncepcja opracowana przez FERRO, która niezmiennie przez lata odnosi spore sukcesy.
Możemy opracować odżywkę regionalną w ciągu tygodnia, często z porozumieniem z odbiorcą w danym regionie.

Regiony, gdzie odnieśliśmy sukces to:

  • Odżywka regionalna Rotterdam
  • Odżywka regionalna Drachten
  • Odżywka regionalna Eindhoven
  • Odżywka regionalna Haga
  • Odżywka regionalna Weert
  • Regional Feed Greater London
  • Regional Feed Norwich
  • Regional Feed Edinburgh
  • Engrais Regional Marseille

Zapytaj o odżywkę regionalną u swojego przedstawiciela.

Odżywka regionalna jest dostępna w opakowaniach 5 , 10 oraz 20l, dostępna w wersji:

Schematy i Zastosowania

Ferro © 1997 - 2019 | Sitemap | Zrzeczenie się | Cookies | Publishing | Webshop