Odżywki standardowe

Kwitnienia na kokosowej

Odżywki standardowe to kompletne rozwiązania w dziedzinie nawozów dla Twoich roślin.
Standardową odżywkę FERRO można stosować w całym kraju, i zawiera ona unikalny schemat dla zielonych roślin liściastych.

Odżywka kwitnienia na kokosie to odżywka używana do uprawy na substratach kokosowych w trakcie fazy kwitnienia

Odżywka standardowa jest dostępna w opakowaniach 1, 5, 10 oraz 20 l.

Schematy i Zastosowania

Ferro © 1997 - 2019 | Sitemap | Zrzeczenie się | Cookies | Publishing | Webshop