Odżywki standardowe

Początkowa

Odżywki standardowe to kompletne rozwiązania w dziedzinie nawozów dla Twoich roślin.
Standardową odżywkę FERRO można stosować w całym kraju, i zawiera ona unikalny schemat dla zielonych roślin liściastych.

Odżywka początkowa to unikalna odżywka początkowa dla Twoich roślin, do użytku na gruncie i substratach obojętnych, takich jak wełna mineralna, mapito, ziarna gliny, pumeks itp..

Odżywka standardowa jest dostępna w opakowaniach 1, 5, 10 oraz 20 l.

Schematy i Zastosowania

Ferro © 1997 - 2018 | Sitemap | Zrzeczenie się | Cookies | Publishing | Webshop