One4Web

FERRO е ДОСТАВЧИК ЗА ХРАНА НА РАСТЕНИЯ

Ние предлагаме голяма и пълна гама от хранителни концентрати, растителни подобрители, pH регулатори, цъфтящи бустери и почистващи препарати, както и редица свързани продукти. Междувременно Ferro работи по пътя от около 20 години, което доведе до много пълна хранителна линия за всичките ви растения.

повече информация