ПОЧВЕН АНАЛИЗ

Анализ на почвата

Анализът на почвата често се използва за определяне дали хранителните соли в земята, почвата и т.н. са на приемливо ниво за повторна употреба на средата за отглеждане. Повторната употреба не е препоръчителна, ако някои стойности на параметрите на почвата са твърде високи, тъй като това често затруднява развитието на растенията. Нивата на натрий> 3,0 mmol / l са нежелателни. Ако нивата са твърде високи, натрият започва да изтласква други положително заредени йони като калций и магнезий, което означава, че растението вече не може да ги абсорбира. Това води до излишък от натрий, създавайки дефицит на калций и / или магнезий.

Анализът на почвата (на земята, кокос и др.) включва анализ на следните стойности.

киселинност

pH

EC – Електрическа проводимост

mS/cm 25°C

 

 

Катиони – mmol / l

 

амоний

NH4+

калий

K+

натрий

Na+

калций

Ca+

магнезий

Mg+

силиций

Si+

 

 

Аниони – mmol / l

 

нитрати

NO3

хлорид

Cl

сяра

S

бикарбонат

HCO3

фосфор

P

 

 

Проследяващи елементи µmol / l

 

Желязо

Fe

манган

Mn

цинк

Zn

бор

B

мед

Cu

молибден

 

Mo

 

За анализа е необходима 600 g проба от пръст или кокос. Уверете се, че представената проба е добра смес от почвата за анализ. С други думи, уверете се, че тя представлява добра средна стойност от открития терен, саксиите или други субстрати, които ще бъдат анализирани. За предпочитане е да вземете няколко проби от участъка, почвата или различните саксии, достигайки пълната дълбочина на почвата и след това разбъркайте, за да създадете хомогенна почвена проба.

Предайте пробата в найлонов плик. Уверете се, че сте маркирали почвената проба, като и дадете име, напр. „оранжерия 4“, „градина, обърната на запад“ или името на парцела. Ние ще добавим цифров код към пробата. Името и номерът на кода ще бъдат посочени в резултатите от анализа, които получавате.

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА