СХЕМА НА ОТГЛЕЖДАНЕ В КОКОС

Съществуват различни други продукти за отглеждане в кокосови субстрати, както е показано на следната схема на отглеждане. Схемата на отглеждане също така очертава различните приложения за нашите продукти.