МАТРИЦА ЗА ПОДХРАНВАНЕ

Ferro предлага много различни видове торове. Съставихме матрица с препратки, за да гарантираме, че винаги използвате правилния вид.

Намерете субстрата и системата за отглеждане, която използвате. Хранителното вещество, от което се нуждаете, можете да намерите там, където двете се пресичат.