БЕЗКРАЙНИ ВЪЗМОЖНОСТИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА NFT/AERO

Ferro разработи три различни регионални торови разтвора за отглеждане чрез NFT / Aero системи (известни като рециркулационни системи), а именно Regional Feed NFT/Aero Start A&B, Regional Feed NFT / Aero Growth A&B и Regional Feed NFT / Aero Bloom A&B.

NFT/AERO START A&B

Регионалният торов разтвор NFT / Aero START е подходящ за начално подхранване и употреба през първите 10 дни. Подхранването гарантира задоволяване на първоначалните основни нужди на младите растения. При отглеждане чрез  NFT / Aero системи е изключително важно да се поддържа pH в средата (вода / въздух) на стабилно ниво между оптималните стойности от 5,0 до 6,0. Регионалният тор NFT / Aero Start A&B на Ferro е специално разработен за постигането на това. Стабилното ниво на pH и най-качествените торове са абсолютно необходими за доброто начало на развитието на растенията в NFT / Aero системите. Генерирането на мехурчета (използване на аератори в хранителен разтвор) и впръскването на хранителни разтвори в тръби или по други начини също се считат за NFT / Aero системи. Regional Feed NFT / Aero Start е двукомпонентен и включва регионален тор NFT / Aero Start A и регионален тор NFT / Aero Start B.

Използването на Regional Feed NFT / Aero Start A&B гарантира на вашите растения добър старт, каквато и рециркулационна система да използвате!

Схема на отглеждане в хидропоника

Поискайте оферта

NFT/AERO GROWTH A&B

Регионалният торов разтвор NFT / Aero GROWTH за подхранване се използва по време на фазата на растеж на растенията в NFT / Aero системите. По време на тази фаза нуждите на растенията се променят, както и изискването за регулиране на нивото на pH на средата. Това е идеален двукомпонентен тор за растенията по време на фазата на растеж. Регионален тор NFT / Aero Growth A & Регионален тор NFT / Aero Growth B.

Схема на отглеждане в хидропоника

Поискайте оферта

NFT/AERO BLOOM A&B

Регионалният торов разтвор NFT / Aero BLOOM е предназначен за растения по време на фазата на цъфтеж. Това е пълноценен тор, поддържащ перфектния режим за вашите цъфтящи растения. Използвайте този тор през цялата фаза на цъфтеж на вашите растения. Този торов разтвор е двукомпонентен и е съставен от Regional Feed Bloom А и Regional Feed Bloom B. Дайте възможност на вашите растения да цъфтят, както никога преди, като използвате Regional Feed NFT / Aero Bloom A&B.

Схема на отглеждане в хидропоника

Поискайте оферта