OSMOSIS КОКОС

OSMOSIS COCO GROWTH A&B

Osmosis COCO GROWTH A&B е тор за употреба по време на началната и растежната фаза на растенията, отглеждани в кокосови субстрати. По време на тези фази е важно растенията да имат балансиран хранителен режим и нивата на pH в растежната среда да се регулират. Това е идеален двукомпонентен тор за растенията по време на фазата на растеж в кокосовите субстрати включващ Osmosis Coco Growth A&B и Osmosis Coco Bloom A&B.

Този торов разтвор е идеален и за растения-майки (растенията, от които се вземат резници).

Схема на отглеждане в кокос

Поискайте оферта

OSMOSIS COCO BLOOM A&B

Торовият разтвор Osmosis COCO BLOOM A&B е предназначен за растения по време на фазата на цъфтеж отглеждани в кокосови субстрати. Това е комплексен тор, поддържащ перфектния режим за вашите цъфтящи растения. Използвайте този тор през цялата фаза на цъфтеж на вашите растения. Торовият разтвор Osmosis Coco Bloom е двукомпонентен, включващ Osmosis Coco Bloom A и Osmosis Coco Bloom B.

Дайте на растенията си хранителните вещества, които заслужават, като използвате Osmosis Coco Bloom A&B. Със сигурност ще сте изумени от резултатите, получени с помощта на Osmosis Coco Bloom A&B!

Схема на отглеждане в кокос

Поискайте оферта