ПОЧВА/ХИДРОПОНИКА

За отглеждане в почва или хидропонна система, с използване на осмозна или дъждовна вода за напояване, Ferro предлага три торови разтвора, а именно Osmosis Start A&B, Osmosis Growth A&B и Osmosis Bloom A&B.

OSMOSIS START A&B

Торовият разтвор на Osmosis START е подходящ стартерен разтвор, който се използва за навлажняване на субстрата (който може да бъде или почвен или хидропонен), когато растенията се поставят в него за първи път. Торовият разтвор гарантира задоволяването на първоначалните основни нужди на младите растения. Този подхранващ стартерен разтвор също така гарантира, че рН в субстрата остава на стабилно ниво.

Osmosis Start е идеален и за поливане на резници в почва и хидропонни субстрати. Торовият разтвор Osmosis Start е двукомпонентен и включва Osmosis Start A и Osmosis Start B.

Схема на отглеждане в почва
Схема на отглеждане в хидропоника

Поискайте оферта

OSMOSIS GROWTH A&B

Торовият разтвор на Osmosis GROWTH A&B се използва по време на фазата на растеж на растенията в почва и хидропонни субстрати, като за напояване се използва осмозна или дъждовна вода (водата, използвана за приготвяне на торовия разтвор). По време на тази фаза нуждите на растенията се променят, както и изискването за регулиране на нивото на pH на средата. Това е идеален двукомпонентен тор за растенията по време на фазата на растеж състоящ се от Osmosis Growth A и Osmosis Growth B.

Osmosis Growth A&B се използва за ежедневно подхранване за всички растения-майки – растенията, от които се вземат резниците.

Схема на отглеждане в почва
Схема на отглеждане в хидропоника

Поискайте оферта

OSMOSIS BLOOM A&B

Osmosis BLOOM A&B е торов разтвор за растения по време на фазата на цъфтеж. В този случай при използване на този тор се използва осмозна или дъждовна вода за напояване. Това е комплексен тор, поддържащ перфектния режим за вашите цъфтящи растения. Използвайте този тор през цялата фаза на цъфтеж на растенията във всякаква почва или хидропонна система. Торовият разтвор на Osmosis Bloom е двукомпонентен, включващ Osmosis Bloom A и Osmosis Bloom B.

Със сигурност ще сте изумени от резултатите, получени с помощта на Osmosis Bloom A&B!

Схема на отглеждане в почва
Схема на отглеждане в хидропоника

Поискайте оферта