СТАНДАРТНИ ТОРОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ В ПОЧВА/ХИДРОПОНИКА

Ferro предлага три вида торови разтвори, подходящи за отглеждане в почва и хидропонни субстрати. Това са Start A&B, Growth A&B и Bloom A&B. Те могат да се използват и за други приложения, както е подробно описано в различните схеми за отглеждане. Има различни схеми за отглеждане в почва и хидропоника.

Опитайте тези торове за собствените си растения. Със сигурност ще бъдете изумени от резултатите и вашите растения ще ви благодарят!

START A&B – ПОЧВА/ХИДРОПОНИКА

Стандартен торов разтвор START A&B е подходящо стартерно подхранване за вашите растения.Използвайте го за поливане на младите растения в почва или хидропонен субстрат. Торовият разтвор гарантира задоволяването на първоначалните основни нужди на младите растения. Този подхранващ стартерен разтвор гарантира също, че рН в субстрата остава на стабилно ниво. Торовият разтвор Start е идеален и за поливане на резници, както в почва, така и в хидропонни субстрати. Разтворът Start е двукомпонентен тор, включващ Standard Start A и Standard Start B  торови разтвори. Той е основна храна за растенията в началната им фаза.

Схема на отглеждане в почва
Схема на отглеждане в хидропоника

Поискайте оферта

GROWTH A&B – ПОЧВА/ХИДРОПОНИКА

Стандартият торов разтвор GROWTH A&B се използва по време на фазата на растеж на растенията в почва и хидропонни системи. По време на тази фаза нуждите на растенията се променят, както и изискването за регулиране на нивата на pH на средата. Този торов разтвор за растеж също така е идеален за използване при растения отглеждани за резници. Това е идеален, пълноценен двукомпонентен тор за растенията по време на фазата на растеж в почва и хидропонни системи.

Схема на отглеждане в почва
Схема на отглеждане в хидропоника

Поискайте оферта

BLOOM A&B – ПОЧВА/ХИДРОПОНИКА

Стандартният торов разтвор BLOOM A&B е предназначен за растения по време на фазата на цъфтеж отглеждани в почва и хидропонни системи. Това е комплексен подхранващ разтвор, поддържащ перфектния режим за вашите цъфтящи растения. Използвайте този тор по време на цялата фаза на цъфтеж на вашите растения. Торовият разтвор за цъфтеж Bloom също е двукомпонентен и включва Standard Bloom A и Standard Bloom B разтвори.

Торовият разтвор Bloom е за ежедневно подхранване и трябва да се добавя към поливната вода всеки път. Той е идеалното подхранване за растенията и се произвежда от висококачествени торове. Стимулирайте растенията си по време на фазата на цъфтеж!

Схема на отглеждане в почва
Схема на отглеждане в хидропоника

 

Поискайте оферта