DRIP PRO

ПРЕДПАЗВА ОТ И ПРЕМАХВА ЗАМЪРСЯВАНИЯ

Предотвратява запушвания , образувани от неорганични соли в капковите системи за напояване. Когато се използват в комбинация с Oxy Org, двата продукта работят синергично или с други думи, засилват взаимния си ефект. Drip Pro също има почистващ ефект по време на отглеждането и е биоразградим.

Drip Pro предотвратява и елиминира запушвания , причинени от кристализация и утаяване на неорганични соли в капковите системи за напояване.

Продуктът е безопасен за употреба по време на отглеждане.

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА