Ferro is niet verantwoordelijk voor letsel opgelopen door verkeerd gebruik van haar producten.