BODEMANALYSE

Een bodem analyse wordt vaak gebruikt om te bekijken of de voeding zouten nog acceptabel zijn om de bodem; grond, aarde etc. te (her)-gebruiken. Het is niet wenselijk als bepaalde waardes in de bodem te hoog worden, het is dan vaak voor planten erg moeilijk om zich goed te ontwikkelen. Ook een Natrium gehalte van > 3.0 mmol/l is niet wenselijk. Natrium begint dan andere positief geladen ionen, zoals Calcium en Magnesium weg te duwen, zodat zij niet meer door de plant opgenomen kunnen worden. Het gevolg is dat je door een Natrium overschot een Calcium en of Magnesium tekort hebt gecreëerd.

Een bodemanalyse; grond, aarde, cocos etc,  worden op de volgende waardes geanalyseerd.

ZUURGRAAD PH
EC – Electrical Conductivity mS/cm 25°C
   
Kationen – mmol/l  
Ammonium NH4+
Kalium K+
Natrium Na+
Calcium Ca+
Magnesium Mg+
Silicium Si+
   
Anionen – mmol/l  
Nitraat NO3
Chloride Cl
Zwavel S
Bicarbonaat HCO3
Fosfor P
   
Spoorelementen µmol/l  
Ijzer Fe
Mangaan Mn
Zink Zn
Boor B
Koper Cu
Molybdeen Mo

 

Voor de te bemonsteren grond, aarde, cocos etc. is er 600 gram nodig. Zorg er voor dat het aangeleverde monster een goed mengmonster is. Dat wil zeggen dat het een goed gemiddelde representeert van de volle grond, potten of anders. Neem daarom, bij voorkeur met een grondboor, diverse monsters uit het perceel, grond of van diverse potten, uit de gehele diepte van de grond en meng deze tot één grondmonster.

Dit monster kun je aanleveren in een plastic zak. Schrijf in ieder geval een naam op het grondmonster, zoals kas 4, tuin op het westen, perceelnaam etc. Wij coderen dit monster met een nummer. Beide, naam en nummer zijn dan terug te zien op de analyseresultaten die je ontvangt.

VRAAG OFFERTE AAN