WATERANALYSE

Bij een water analyse wordt het water, vaak het water waar het voedingsvat mee wordt aangemaakt, geanalyseerd op de volgende waardes. Je kunt je water monster aanleveren door 250 ml water bij je lokale dealer af te geven, zij zorgen dat het uiteindelijk bij ons terecht komt. Vergeet niet om het water een naam te geven, zoals bijvoorbeeld tuin zuidwest, de groenteman kas 3, etc. Wij coderen de analyse nog met een nummer. Deze waardes zult je terugvinden op de analyse.

Flesjes van 250 ml voor het nemen van een water analyse zijn op aanvraag gratis beschikbaar.

ZUURGRAAD PH
EC – Electrical Conductivity mS/cm 25°C
   
Kationen – mmol/l  
Ammonium NH4+
Kalium K+
Natrium Na+
Calcium Ca+
Magnesium Mg+
Silicium Si+
   
Anionen – mmol/l  
Nitraat NO3
Chloride Cl
Zwavel S
Bicarbonaat HCO3
Fosfor P
   
Spoorelementen µmol/l  
Ijzer Fe
Mangaan Mn
Zink Zn
Boor B
Koper Cu
Molybdeen Mo

Flesjes van 250 ml voor het nemen van een water analyse zijn op aanvraag gratis beschikbaar.

VRAAG OFFERTE AAN